کمترین: 
660000
بیشترین: 
670000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 17 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 17 مهر 1396 , 670000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:42","price":660000},{"date":"1396/07/17 12:06","price":662000},{"date":"1396/07/17 12:36","price":663000},{"date":"1396/07/17 14:12","price":665000},{"date":"1396/07/17 15:06","price":667000},{"date":"1396/07/17 16:18","price":669000},{"date":"1396/07/17 17:06","price":670000}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398