کمترین: 
1248000
بیشترین: 
1277000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 17 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 17 مهر 1396 , 1277000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/17 04:42","price":1248000},{"date":"1396/07/17 10:36","price":1249000},{"date":"1396/07/17 12:12","price":1251000},{"date":"1396/07/17 12:18","price":1252000},{"date":"1396/07/17 13:42","price":1255000},{"date":"1396/07/17 14:18","price":1257000},{"date":"1396/07/17 15:06","price":1267000},{"date":"1396/07/17 16:24","price":1272000},{"date":"1396/07/17 17:06","price":1277000}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399