کمترین: 
1290000
بیشترین: 
1290000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تسویه سکه امروز 16 مهر 1396
قیمت تسویه سکهدر تاریخ 16 مهر 1396 , 1290000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 14:36","price":1290000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398