کمترین: 
2400
بیشترین: 
2450
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت منات آذربایجان امروز 16 مهر 1396
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 16 مهر 1396 , 2400 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 14:10","price":2450},{"date":"1396/07/16 17:10","price":2400}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398