کمترین: 
10500
بیشترین: 
10600
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 16 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 16 مهر 1396 , 10600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 12:30","price":10500},{"date":"1396/07/16 16:00","price":10600}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398