کمترین: 
10250
بیشترین: 
10350
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 16 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 16 مهر 1396 , 10350 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 12:30","price":10250},{"date":"1396/07/16 16:00","price":10350}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398