کمترین: 
1060
بیشترین: 
1060
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 16 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 16 مهر 1396 , 1060 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 12:30","price":1060}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398