کمترین: 
13100
بیشترین: 
13100
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار کویت امروز 16 مهر 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 16 مهر 1396 , 13100 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 12:30","price":13100}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398