کمترین: 
72
بیشترین: 
72
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 16 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 16 مهر 1396 , 72 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 11:30","price":72}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398