کمترین: 
251000
بیشترین: 
252000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه گرمی امروز 16 مهر 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 16 مهر 1396 , 252000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 11:18","price":251000},{"date":"1396/07/16 12:48","price":252000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398