کمترین: 
1237000
بیشترین: 
1249000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 16 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 16 مهر 1396 , 1249000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 11:18","price":1237000},{"date":"1396/07/16 12:12","price":1239000},{"date":"1396/07/16 12:36","price":1242000},{"date":"1396/07/16 14:36","price":1247000},{"date":"1396/07/16 16:36","price":1249000}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398