کمترین: 
84564.9
بیشترین: 
84973.5
قیمت شاخص بورس امروز 16 مهر 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 16 مهر 1396 , 84564.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:30","price":84973.5},{"date":"1396/07/16 10:40","price":84890.0},{"date":"1396/07/16 10:50","price":84837.6},{"date":"1396/07/16 13:30","price":84564.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398