کمترین: 
490
بیشترین: 
492
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 16 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 16 مهر 1396 , 492 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:20","price":490},{"date":"1396/07/16 11:20","price":491},{"date":"1396/07/16 12:30","price":492}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398