کمترین: 
35
بیشترین: 
37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 16 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 16 مهر 1396 , 36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:20","price":35},{"date":"1396/07/16 12:10","price":36},{"date":"1396/07/16 12:20","price":37},{"date":"1396/07/16 12:30","price":36}
بروزرسانی در تاریخ 13 تیر 1399