کمترین: 
497
بیشترین: 
501
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 16 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 16 مهر 1396 , 501 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":497},{"date":"1396/07/16 11:20","price":498},{"date":"1396/07/16 12:10","price":499},{"date":"1396/07/16 13:00","price":500},{"date":"1396/07/16 13:10","price":501}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398