کمترین: 
624
بیشترین: 
627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 16 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 16 مهر 1396 , 627 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":624},{"date":"1396/07/16 10:30","price":625},{"date":"1396/07/16 12:30","price":626},{"date":"1396/07/16 12:40","price":627},{"date":"1396/07/16 13:00","price":625},{"date":"1396/07/16 13:10","price":627}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398