کمترین: 
4106
بیشترین: 
4144
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 16 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 16 مهر 1396 , 4144 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":4106},{"date":"1396/07/16 10:30","price":4108},{"date":"1396/07/16 11:20","price":4110},{"date":"1396/07/16 11:40","price":4116},{"date":"1396/07/16 12:10","price":4122},{"date":"1396/07/16 13:00","price":4121},{"date":"1396/07/16 13:10","price":4128},{"date":"1396/07/16 16:10","price":4140},{"date":"1396/07/16 16:20","price":4144}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398