کمترین: 
3185
بیشترین: 
3207
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 16 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 16 مهر 1396 , 3207 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":3185},{"date":"1396/07/16 10:30","price":3187},{"date":"1396/07/16 11:20","price":3189},{"date":"1396/07/16 11:30","price":3193},{"date":"1396/07/16 11:40","price":3196},{"date":"1396/07/16 11:50","price":3194},{"date":"1396/07/16 12:00","price":3197},{"date":"1396/07/16 12:10","price":3199},{"date":"1396/07/16 12:20","price":3201},{"date":"1396/07/16 12:30","price":3203},{"date":"1396/07/16 12:40","price":3205},{"date":"1396/07/16 13:00","price":3207}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398