کمترین: 
3278
بیشترین: 
3306
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 16 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 16 مهر 1396 , 3298 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":3278},{"date":"1396/07/16 10:30","price":3280},{"date":"1396/07/16 11:20","price":3282},{"date":"1396/07/16 11:30","price":3283},{"date":"1396/07/16 11:40","price":3291},{"date":"1396/07/16 11:50","price":3293},{"date":"1396/07/16 12:00","price":3300},{"date":"1396/07/16 12:40","price":3303},{"date":"1396/07/16 13:00","price":3304},{"date":"1396/07/16 13:10","price":3306},{"date":"1396/07/16 14:20","price":3301},{"date":"1396/07/16 15:50","price":3300},{"date":"1396/07/16 16:10","price":3298}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398