کمترین: 
620
بیشترین: 
624
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 16 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 16 مهر 1396 , 623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":624},{"date":"1396/07/16 10:20","price":620},{"date":"1396/07/16 11:30","price":621},{"date":"1396/07/16 12:00","price":622},{"date":"1396/07/16 13:00","price":623}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398