کمترین: 
1134
بیشترین: 
1143
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 16 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 16 مهر 1396 , 1142 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":1134},{"date":"1396/07/16 10:40","price":1135},{"date":"1396/07/16 11:00","price":1136},{"date":"1396/07/16 11:30","price":1137},{"date":"1396/07/16 11:40","price":1139},{"date":"1396/07/16 11:50","price":1140},{"date":"1396/07/16 12:00","price":1141},{"date":"1396/07/16 13:00","price":1143},{"date":"1396/07/16 13:10","price":1141},{"date":"1396/07/16 13:40","price":1142}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398