کمترین: 
1094
بیشترین: 
1099
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 16 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 16 مهر 1396 , 1099 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":1094},{"date":"1396/07/16 11:10","price":1095},{"date":"1396/07/16 11:40","price":1096},{"date":"1396/07/16 12:10","price":1097},{"date":"1396/07/16 13:00","price":1098},{"date":"1396/07/16 16:20","price":1099}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398