کمترین: 
4728
بیشترین: 
4760
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یورو امروز 16 مهر 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 مهر 1396 , 4758 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":4728},{"date":"1396/07/16 11:20","price":4730},{"date":"1396/07/16 11:40","price":4742},{"date":"1396/07/16 11:50","price":4739},{"date":"1396/07/16 12:10","price":4745},{"date":"1396/07/16 12:20","price":4750},{"date":"1396/07/16 12:30","price":4754},{"date":"1396/07/16 12:40","price":4755},{"date":"1396/07/16 13:00","price":4760},{"date":"1396/07/16 13:10","price":4757},{"date":"1396/07/16 13:30","price":4755},{"date":"1396/07/16 14:10","price":4751},{"date":"1396/07/16 14:20","price":4746},{"date":"1396/07/16 15:50","price":4758}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398