کمترین: 
3971
بیشترین: 
3984
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 16 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 مهر 1396 , 3976 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:10","price":3975},{"date":"1396/07/16 10:40","price":3976},{"date":"1396/07/16 10:50","price":3981},{"date":"1396/07/16 11:00","price":3971},{"date":"1396/07/16 11:10","price":3972},{"date":"1396/07/16 11:20","price":3971},{"date":"1396/07/16 11:50","price":3973},{"date":"1396/07/16 12:00","price":3974},{"date":"1396/07/16 12:20","price":3980},{"date":"1396/07/16 12:30","price":3982},{"date":"1396/07/16 12:40","price":3983},{"date":"1396/07/16 12:50","price":3984},{"date":"1396/07/16 13:10","price":3981},{"date":"1396/07/16 13:30","price":3980},{"date":"1396/07/16 13:40","price":3976},{"date":"1396/07/16 13:50","price":3975},{"date":"1396/07/16 14:10","price":3974},{"date":"1396/07/16 14:30","price":3973},{"date":"1396/07/16 14:40","price":3972},{"date":"1396/07/16 15:50","price":3975},{"date":"1396/07/16 16:10","price":3976},{"date":"1396/07/16 16:50","price":3975},{"date":"1396/07/16 17:00","price":3976},{"date":"1396/07/16 17:10","price":3975},{"date":"1396/07/16 17:50","price":3976}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398