کمترین: 
653000
بیشترین: 
659000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 16 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 16 مهر 1396 , 659000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/16 10:06","price":653000},{"date":"1396/07/16 11:06","price":656000},{"date":"1396/07/16 11:36","price":657000},{"date":"1396/07/16 13:12","price":659000}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398