کمترین: 
71
بیشترین: 
71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روبل روسیه امروز 15 مهر 1396
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 15 مهر 1396 , 71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 15:40","price":71}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399