کمترین: 
487
بیشترین: 
488
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون سوئد امروز 15 مهر 1396
قیمت کرون سوئددر تاریخ 15 مهر 1396 , 488 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 13:30","price":488},{"date":"1396/07/15 15:30","price":487},{"date":"1396/07/15 15:40","price":488}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398