کمترین: 
648000
بیشترین: 
651000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نیم سکه امروز 15 مهر 1396
قیمت نیم سکهدر تاریخ 15 مهر 1396 , 651000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 12:24","price":648000},{"date":"1396/07/15 13:24","price":649000},{"date":"1396/07/15 14:30","price":650000},{"date":"1396/07/15 15:48","price":651000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398