کمترین: 
964
بیشترین: 
967
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت رینگیت مالزی امروز 15 مهر 1396
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 15 مهر 1396 , 966 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 12:10","price":966},{"date":"1396/07/15 15:10","price":967},{"date":"1396/07/15 15:30","price":964},{"date":"1396/07/15 15:40","price":967},{"date":"1396/07/15 16:40","price":966}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398