کمترین: 
35
بیشترین: 
36
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ین ژاپن امروز 15 مهر 1396
قیمت ین ژاپندر تاریخ 15 مهر 1396 , 36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 11:50","price":36},{"date":"1396/07/15 15:30","price":35},{"date":"1396/07/15 15:40","price":36}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398