کمترین: 
54.63
بیشترین: 
54.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت نفت اپک امروز 15 مهر 1396
قیمت نفت اپکدر تاریخ 15 مهر 1396 , 54.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 11:32","price":54.63}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398