کمترین: 
1214000
بیشترین: 
1227000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت سکه بهار آزادی امروز 15 مهر 1396
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 15 مهر 1396 , 1227000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 11:30","price":1214000},{"date":"1396/07/15 12:36","price":1222000},{"date":"1396/07/15 15:48","price":1224000},{"date":"1396/07/15 16:06","price":1226000},{"date":"1396/07/15 16:12","price":1227000}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398