کمترین: 
1128
بیشترین: 
1138
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت لیر ترکیه امروز 15 مهر 1396
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 15 مهر 1396 , 1130 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 11:20","price":1138},{"date":"1396/07/15 11:40","price":1137},{"date":"1396/07/15 11:50","price":1134},{"date":"1396/07/15 12:00","price":1132},{"date":"1396/07/15 12:40","price":1131},{"date":"1396/07/15 13:00","price":1130},{"date":"1396/07/15 15:40","price":1128},{"date":"1396/07/15 16:40","price":1130}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398