کمترین: 
1091
بیشترین: 
1093
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درهم امارات امروز 15 مهر 1396
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 15 مهر 1396 , 1093 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 11:20","price":1091},{"date":"1396/07/15 11:50","price":1092},{"date":"1396/07/15 12:10","price":1091},{"date":"1396/07/15 12:40","price":1092},{"date":"1396/07/15 16:40","price":1093}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399