کمترین: 
618
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت یوان چین امروز 15 مهر 1396
قیمت یوان چیندر تاریخ 15 مهر 1396 , 623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:30","price":618},{"date":"1396/07/15 11:20","price":620},{"date":"1396/07/15 11:50","price":621},{"date":"1396/07/15 15:10","price":622},{"date":"1396/07/15 15:30","price":623}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398