کمترین: 
494
بیشترین: 
496
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون نروژ امروز 15 مهر 1396
قیمت کرون نروژدر تاریخ 15 مهر 1396 , 496 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:10","price":496},{"date":"1396/07/15 10:30","price":495},{"date":"1396/07/15 11:20","price":494},{"date":"1396/07/15 12:10","price":495},{"date":"1396/07/15 13:30","price":496},{"date":"1396/07/15 15:30","price":495},{"date":"1396/07/15 15:40","price":496}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398