کمترین: 
622
بیشترین: 
623
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت کرون دانمارک امروز 15 مهر 1396
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 15 مهر 1396 , 623 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:10","price":622},{"date":"1396/07/15 13:30","price":623},{"date":"1396/07/15 15:30","price":622},{"date":"1396/07/15 15:40","price":623}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398