کمترین: 
4098
بیشترین: 
4104
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت فرانک سوئیس امروز 15 مهر 1396
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 15 مهر 1396 , 4104 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:10","price":4102},{"date":"1396/07/15 10:20","price":4100},{"date":"1396/07/15 13:30","price":4102},{"date":"1396/07/15 14:40","price":4101},{"date":"1396/07/15 15:30","price":4098},{"date":"1396/07/15 15:40","price":4103},{"date":"1396/07/15 16:20","price":4104}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399