کمترین: 
3177
بیشترین: 
3184
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار استرالیا امروز 15 مهر 1396
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 15 مهر 1396 , 3183 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:10","price":3182},{"date":"1396/07/15 10:20","price":3180},{"date":"1396/07/15 11:20","price":3177},{"date":"1396/07/15 11:50","price":3178},{"date":"1396/07/15 12:10","price":3179},{"date":"1396/07/15 12:40","price":3183},{"date":"1396/07/15 13:10","price":3184},{"date":"1396/07/15 13:30","price":3183},{"date":"1396/07/15 15:30","price":3184},{"date":"1396/07/15 15:40","price":3183}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398