کمترین: 
3267
بیشترین: 
3277
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار کانادا امروز 15 مهر 1396
قیمت دلار کانادادر تاریخ 15 مهر 1396 , 3274 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:10","price":3270},{"date":"1396/07/15 10:20","price":3269},{"date":"1396/07/15 10:30","price":3268},{"date":"1396/07/15 11:20","price":3267},{"date":"1396/07/15 11:30","price":3269},{"date":"1396/07/15 11:50","price":3275},{"date":"1396/07/15 12:00","price":3277},{"date":"1396/07/15 12:10","price":3276},{"date":"1396/07/15 12:20","price":3275},{"date":"1396/07/15 12:40","price":3273},{"date":"1396/07/15 13:30","price":3274},{"date":"1396/07/15 14:00","price":3273},{"date":"1396/07/15 15:30","price":3274},{"date":"1396/07/15 15:40","price":3273},{"date":"1396/07/15 16:40","price":3274}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398