کمترین: 
3953
بیشترین: 
3971
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار امروز 15 مهر 1396
قیمت دلاردر تاریخ 15 مهر 1396 , 3971 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 10:10","price":3955},{"date":"1396/07/15 10:50","price":3956},{"date":"1396/07/15 11:00","price":3957},{"date":"1396/07/15 11:40","price":3959},{"date":"1396/07/15 11:50","price":3958},{"date":"1396/07/15 12:20","price":3959},{"date":"1396/07/15 12:30","price":3953},{"date":"1396/07/15 12:40","price":3954},{"date":"1396/07/15 13:10","price":3956},{"date":"1396/07/15 13:30","price":3957},{"date":"1396/07/15 14:30","price":3958},{"date":"1396/07/15 15:30","price":3959},{"date":"1396/07/15 15:50","price":3960},{"date":"1396/07/15 16:40","price":3961},{"date":"1396/07/15 16:50","price":3962},{"date":"1396/07/15 17:00","price":3966},{"date":"1396/07/15 17:20","price":3967},{"date":"1396/07/15 18:10","price":3971}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399