کمترین: 
711.6
بیشترین: 
711.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت درام ارمنستان امروز 15 مهر 1396
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 15 مهر 1396 , 711.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":711.6}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398