کمترین: 
436.2
بیشترین: 
436.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 15 مهر 1396
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 15 مهر 1396 , 436.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":436.2}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398