کمترین: 
2494.7
بیشترین: 
2494.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دلار سنگاپور امروز 15 مهر 1396
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 15 مهر 1396 , 2494.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":2494.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398