کمترین: 
3233.5
بیشترین: 
3233.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت روپیه پاکستان امروز 15 مهر 1396
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 15 مهر 1396 , 3233.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":3233.5}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399