کمترین: 
9031.6
بیشترین: 
9031.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار بحرین امروز 15 مهر 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 15 مهر 1396 , 9031.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":9031.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398