کمترین: 
291.1
بیشترین: 
291.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت دینار عراق امروز 15 مهر 1396
قیمت دینار عراقدر تاریخ 15 مهر 1396 , 291.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":291.1}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398