کمترین: 
8850.5
بیشترین: 
8850.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عمان امروز 15 مهر 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 15 مهر 1396 , 8850.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":8850.5}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398