کمترین: 
917.8
بیشترین: 
917.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال قطر امروز 15 مهر 1396
قیمت ریال قطردر تاریخ 15 مهر 1396 , 917.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":917.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398