کمترین: 
907.6
بیشترین: 
907.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت ریال عربستان امروز 15 مهر 1396
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 15 مهر 1396 , 907.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/07/15 09:10","price":907.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398